Общи Условия

Общи условия на договора за предоставяне на хостинг услуги
Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ДаркНЕТ ЕООД ЕИК BGBG206914008, представлявано от г-н Иван Бъчваров, управител, наричано по-долу за краткост Доставчик, и потребителите, наричани по-долу Клиентите, на предоставяната от него услуги.

1. Информация за Доставчика на услугите

1.1. Наименование на Доставчика: ДаркНЕТ ЕООД
1.2. Данни за кореспонденция: гр. Бургас, жк. Славейков бл.27, Email: office@darknet.bg

2. Характеристика на услугата „Виртуален Сървър“

2.1. Доставчик се задължава да предостави на Клиента за ползване услугата „Виртуален Сървър“ съгласно спецификации, определени в зависимост от избрания от Клиента план, както и да осигури свързаност и техническа изправност на предоставената услуга. За тази цел Доставчикът ще осигури за своя сметка посочените параметри в зависимост от избрания от клиента план. Услугата Виртуален Сървър включва следното:
2.1.1. Предоставяне на свободно пространство на сървър на Доставчика, на което Клиентът има право да публикува и споделя с трети лица в Интернет информация;
2.1.2. Предоставяне на пълен (администраторски) достъп за управление на услугата и за публикуване, обработване и разпореждане с информация, споделена на предоставеното пространство;
2.1.3. Предоставяне на параметри на услугата, съгласно избрания от Клиента абонаментен план;
2.1.4. Предоставяне на виртуално заделена за ползване част от ресурсите на техническо оборудване за предаване, съхраняване и споделяне на информация и предоставяне на услуги на информационното общество;
2.1.5. Предоставяне на техническа изправност на услугата.
2.2. Широчината на канала за Виртуален сървър е гарантирана на базата на „Политиката за честна употреба“.

3. Характеристика на услугата „Нает Сървър“

3.1. Доставчик се задължава да предостави на Клиента за ползване услугата Нает Сървър съгласно спецификации, определени в зависимост от избрания от Клиента план, както и да осигури свързаност и техническа изправност на предоставената услуга. За тази цел Доставчикът ще осигури за своя сметка посочените параметри в зависимост от избрания от клиента план. Услугата Нает Сървър включва следното:
3.1.1. Предоставяне физически сървър, на което Клиентът има право да публикува и споделя с трети лица в Интернет информация;
3.1.2. Предоставяне на пълен (администраторски) достъп за управление на услугата и за публикуване, обработване и разпореждане с информация, споделена на предоставеното оборудване;
3.1.3. Предоставяне на параметри на услугата, съгласно избрания от Клиента абонаментен план;
3.1.4. Предоставяне на техническо оборудване за предаване, съхраняване и споделяне на информация и предоставяне на услуги на информационното общество;
3.1.5. Предоставяне на техническа изправност на услугата.

4. Забранява се да

4.1. Се изпраща спам и да се качват програми, които могат да бъдат използвани за изпращане на спам/фишинг, както и качване на сайтове, които осигуряват подобни услуги;
4.2. Да се качват пиратски и/или зловреден софтуер, серийни номера на приложения, инструменти за разбиване на софтуер и линкове към други уебсайтове с подобно съдържание;
4.3. Да се качват вируси, експлойти, ботнети и линкове към други уебсайтове с подобно съдържание;
4.4. Да се качват скриптове, целящи получаване на неоторизиран достъп до други външни ресурси;
4.5. Да се използват нашите технически възможности за да се организират DoS атаки, мрежово сканиране, флуд атаки;
4.6. Да се използват нашите технически възможности за да се организир копаене на криптовалута;
4.7. Да се качва съдържание със зоофилия или детска порнография;
4.8. Да се използват авторски права или сродни на тях права, търговски марки, патенти или други права на интелектуална собственост, които принадлежат на трети лица;
4.9. Да се качва съдържание, което популяризира жестокост, насилие, война, расова или религиозна омраза;
4.10. Да се качват схеми за финансови пирамиди;
4.11. Да се разпространяват и/или рекламират незаконни вещества;
4.12. Да се качва измамна информация/фишинг;
4.13. Поставяне на tor-exit възли. Bridge и guard tor възли са разрешени в нашата мрежа;
4.14. Да се използват нашите сървъри за качване на публично достъпна лична информация за лица без тяхното съгласие;
4.15. Да се качват порнографски материали за сървъри, намиращи се в България;
4.16. Да се качва друго незаконно съдържание, което нарушава закона на страната, която хоства сървъра;
4.17. Да се качва друго незаконно съдържание, което нарушава международното право;
4.18. Да се регистрира акаунт с фиктивни данни.

5. Използване на ресурсите

5.1. Наетият сървър не трябва да генерира високо натоварване на мрежата (входящо или изходящо), което може да доведе до проблеми с наличността на съседния сървър.
5.2. Клиентът носи пълна отговорност за софтуера, който инсталира, за всяко съдържание, поставено на наетия сървър, както и за всички дейности, които се извършват с помощта на този сървър.
5.3. Използването на VPN е разрешено само за лични цели.

6. Нарушаване на договора

6.1. При откриване на нарушение на договора, Клиентът получава известие с установен краен срок за отстраняване на инцидента.
6.2. Сървърът ще бъде блокиран, ако се получат повтарящи се жалби относно същото нарушение.
6.3. В някои случаи сървърът може да бъде блокиран без предизвестие (определен индивидуално за всяка ситуация).
6.4. Доставчик има право да откаже предоставянето на услуги за многократни нарушения на Договор за хостинг услуги.
6.5. Доставчик си запазва правото да определи факта на нарушение на договора.

7. Ограничение на отговорността

7.1. Доставчик не поема отговорност за никакви загубени печалби или други загуби, възникнали в резултат на:
7.1.1. неизправност или недостъпност на вашия сървър поради техническа причина;
7.1.2. прекъсване на вашия сървър;
7.1.3. злонамерени действия на трети лица.
7.2. Обжалвания към техническата поддръжка от email адреси, нерегистрирани в системата не са приоритетни и не са задължителни за разглеждане.
7.3. Доставчик не участва в спорове с трети страни.
7.4. Доставчик не поема отговорност за загуба на данни и не следи състоянието на хард дискове и RAID масиви на специализирани сървъри. Клиентите сами трябва да наблюдават състоянието на хардуера на сървъра.
7.5. Доставчик не създава резервни копии на виртуални сървъри; това е отговорност на клиента.
7.6. Клиентът се задължава да обезщети Доставчика и да то освободи от отговорност при съдебни искове и други претенции на трети страни, за всички щети и разходи, произтичащи от или във връзка с нарушаването на права на интелектуална собственост.

8. Премахване на сървърите

8.1. В случай на неплащане, операционната система на специализираните сървъри ще бъде нулирана 24 часа след изключването.
8.2. Виртуален сървър в Нидерландия, България и САЩ (Сейнт Луис, Маями) се заличава в случай на неплащане на фактурата от Клиента за повече от 15 дни.
8.3. Виртуален сървър в локации, които не са посочени в точка 8.2, се заличава в случай на неплащане на фактурата от страна на Клиента за повече от 3 дни.

9. Задължения на техническа поддръжка

9.1. Да отговаря на проблеми, свързани с работата на сървъра.
9.2. Да осигурява на Клиентите техническа поддръжка във връзка с услугите.
9.3. Да съветва Клиентите за настройките на сървъра и инсталирания на него софтуер.
9.4. В отговорностите на техническата поддръжка не влиза:
9.4.1. инсталиране и конфигуриране на скриптове. В този случай, техническата поддръжка може да даде отговори с чисто консултативен характер;
9.4.2. предоставяне на техническа помощ на лица, които не са клиенти на Доставчикът;
9.4.3. предоставяне на обучение за работа със софтуера;
9.4.4. да отговаря на въпроси, които не са директно свързани със задълженията на техническата поддръжка.
9.5. Базовото администриране е безплатно.
9.6. Ако Клиентът е неуважителен и груб, техническата поддръжка има право да не отговаря на въпроси и/или да откаже услуга.

10. Базово администриране на Виртуални и Наети Сървъри

10.1. Базовото администриране включва:
10.1.1. първоначална инсталация, реинсталация и конфигурация на операционната система;
10.1.2. актуализация на OS;
10.1.3. инсталиране на контролния панел;
10.1.4. инсталиране и основна конфигурация на базови услуги (nginx, apache, mysql, php, postfix, proftpd, bind);
10.1.5. инсталиране на допълнителен софтуер;
10.1.6. съдействие в диагностициране и разрешаване на проблеми свързани с дейността на базови услуги (от п. 10.1.4);
10.1.7. оптимизация на базовите услуги;
10.1.8. прехвърляне на уебсайтове от други сървъри;
10.1.9. антивирусно сканиране на системата.
10.2. Всички проблеми се разглеждат след запитване от Клиента по реда на подаване и по приоритет.
10.3. Администрирани операционни системи: Linux и FreeBSD.
10.4. Запитванията се приемат чрез билетна система или email, упоменат в раздела за таксуване.
10.5. ISPmanager, Plesk, cPanel се администрират само след получаване на лиценз от Доставчикът.
10.6. Контролните панели, които не са посочени в параграф 10.5, се поддържат от компанията разработчик.
10.7. Работата в контролните панели, посочени в параграф 10.5, не се извършва от Доставчика, ако работата не изисква специални умения и е осигурена консултантска подкрепа от Доставчика.
10.8. Задачи, които не са включени в услугата на базовото администриране, могат да се изпълняват срещу такса в размер на 10 EUR на час и в съответствие с вътрешния правилник за работа на техническите специалисти на фирмата.
10.9. Безплатно базово администриране може да бъде отказано, ако конфигурацията на системата не е извършена от нашия персонал.

11. Промоционални услуги

11.1. Промоционалните услуги не са предназначени за прехвърляне на настоящите съществуващи услуги от същия вид.
11.2. Валидността на специалните цени е посочена в самата услуга или в ново съобщение.
11.3. В случай на нарушение на параграф 11.1 от договора, отстъпката може да бъде отказана и да бъде начислена пълната стойност за услугата.

12. Верификация на клиента

12.1. Клиентът се задължава да посочи реалните лични данни в профила си на уебсайта на Доставчика и да ги актуализира.
12.2. Доставчикът има право да поиска потвърждение на телефонния номер на Клиента, като изпрати SMS или гласово обаждане с код за потвърждение.
12.3. В случай на основателно съмнение в точността и пълнотата на данните на Клиента, Доставчикът има право да започне процедурата за проверка на личните данни, за да потвърди самоличността на Клиент.
12.4. Доставчикът има право да откаже да предоставя Услуги, включително тези, които преди това са били активирани, в случай на неизпълнение от страна на Клиента да предостави верни лични данни или отказ да премине проверката по телефона.
12.5. Клиентът получава 72 часа, за да предостави точни лични данни и да ги потвърди. След предоставения срок Доставчикът има право да прекрати Услугите, докато Клиентът не реши въпроса. Компенсацията за периода на спиране на Услугита или промяната в срока на Услугите не се извършва от Доставчика.

13. Технологични мерки на ДаркНЕТ ЕООД по прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета.

14. Вътрешни фирмени правила на ДаркНЕТ ЕООД по прилагането и изпълнението на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета.

15. Други точки, които не са упоменати в договора се регулират от База на Знания и настоящото законодателство.

16. Всички данни, като личната информация на Клиента, кореспонденция между Клиенти и Доставчик, са строго конфиденциални и не могат да бъдат прехвърляни на трети лица, освен ако това не се изисква от закона.

17. Като се съгласява с тези правила, клиентът се съгласява да не участва в съдебни производства или искове срещу Доставчик.

18. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно настоящия договор, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на законодателството в Република България.
ДаркНЕТ ЕООД / ЕИК BG206914008
Република България, общ. Бургас, гр. Бургас, жк. Славейков бл.27