Колокация

Услугата „Колокация“ е физическо разполагане на клиентското оборудване в специално пригоден за целта дейта център, който отговаря на определени изисквания за температура на помещението, влажност, запрашеност, непрекъсваемост на eлектрозахранването, интернет свързаност и др.

Предимства на Колокацията

 • Рентабилност – разполагате IT оборудването си в специализираните дейта центровеи намалявате разходите си за инвестиция и поддръжка.
 • Ефективност – предоставяме това, от което бизнесът Ви има нужда – пространство, мощност, охлаждане и свързаност в защитени среда.
 • Надеждност – двата дейта центъра са разположени в различни тектонични зони, което гарантира независимостта им по отношение на природни въздействия и земетресения.

 • Сигурност – разполагаме с всичко необходимо, за да запазите инфраструктурата и данните си безопасни и напълно защитени.

Защо ДаркНЕТ ?

Ние предлагаме широк спектър от варианти за колокация, които варират от 1U пространство в споделен шкаф до собствени колокационни зали.

Възможност за гъвкаво увеличаване на необходимото пространство за колокация. Индивидуално отчитане на консумираната мощност.

ДаркНЕТ разполага с Център за мониторинг и обслужване, в който 24 часа в денонощието работят квалифицирани техници, инженери, системни и мрежови администратори и специалисти по сигурността.

Варианти за колокация

Разполагане на оборудване в споделен шкаф

 • 1U до 48U пространство в споделен шкаф

 • Секретни ключалки

 • Консумирана и охлаждаща мощност, включени в цената

 • Резервирано електрозахранване (от два независими източника)
 • Отдалечена поддръжка

 • 24/7 достъп до оборудването

Разполагане на оборудване в индивидуален шкаф

 • Без ограничение в броя и размера: 1/4, 1/2, 1 или няколко индивидуални шкафове
 • Индивидуално отчитане на консумирана мощност
 • Секретни ключалки с индивидуално заключване
 • Отдалечена поддръжка
 • Видео наблюдение на шкафовете

 • 24/7 достъп до оборудването