Клиенти

„Върджин Груп България” ЕООД е официален представител на няколко от най-големите международни медийни групи и представлява повече от 30% от телевизионните канали, разпространявани на територията на България.

Global Net е компания, която над 18 години предлага висококачествени услуги в сферата на Телекомуникациите. Интерактивна цифрова телевизия, Цялостни решения за бизнеса, Непрекъсваем и светкавичен GPON интернет.

We provide a range of broadband plans and contract length to suit your needs and requirements. With Fiber Zone you can be certain that you will receive exceptionally fast broadband speed and friendly, local service.

We’re RMNetwork, and we give our customers the digital life they deserve through lightning fast broadband connections. Wherever they are, and whatever they do online.

We’re Cablevision Peru, and we give our customers the digital life they deserve through lightning fast broadband connections. Wherever they are, and whatever they do online.

We’re 4Tel Telekomunkacije, and we give our customers the digital life they deserve through lightning fast broadband connections. Wherever they are, and whatever they do online.